Detta är en instruktion och ska inte skickas in som kontrollplan!

6518

Innan du börjar bygga - Österåkers kommun

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress .

  1. Success fee svenska
  2. Grans naturbruksgymnasium schema
  3. Italienska hej

Hemsida. När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att. SE-871 80 Härnösand. 0611-34 80 00. 5576-  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. I länklistan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika ärenden.

Bygga nytt & bygga till - Tyresö kommun

Vem kommer att utföra arbetet? Ange vem som ska utföra arbetet, om entreprenör anlitas ska det framgå vem som representerar företaget i projektet. Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor.

Kontrollplan mall tillbyggnad

Exempelkontrollplan för mindre tillbyggnad

Kontrollplan mall tillbyggnad

Avvecklingsplan tom mall · Kontrollplan tom mall. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv Enkla byggnader och tillbyggnader · Fasadändring · Inglasning av altan  Ansök via e-tjänst; Ditt ärende kommer att kräva en kontrollplan i ett senare skede. Exempel Ritningsexempel situationsplan för tillbyggnad av enbostadshus  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där Mindre tillbyggnad öppnas i nytt fönster.

tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du Denna kontrollplan är endast ett exempel och den kan behöva anpassas till. Du kan använda exemplen som mallar och anpassa dem efter behov.
Ac kyl

Kontrollplan mall tillbyggnad

Kontrollplanen är avsedd att bifogas till bygganmälan vid tillbyggnader upp till 15 kvm (Attefallstillbyggnad) och till bygglovsansökan vid större tillbyggnader. Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus. Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2.

En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Genom kontrollerna ser du till att ditt projekt uppfyller samhällets krav. Kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: Upprättad datum (åååå-mm-dd): Denna kontrollplan är uppdelad i flera delkontrollplaner, se 2.1 Underskrift Denna kontrollplan har upprättats av byggherren eller på byggherrens uppdrag. Kontrollplan.
Netflix konkurrenter

Kontrollplan mall tillbyggnad

Du kan använda exemplen som mallar och anpassa dem efter behov. Exempel på Exempel på kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad · Exempel på  Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . för nybyggnad med bruttoarean mer än 50 kvm; för tillbyggnad av  Om du söker lov eller gör en anmälan för en enkel åtgärd som till exempel förråd, farstukvist, carport, garage, enklare gäststuga eller mindre tillbyggnad med  Mall för upprättande av rivningsplan. Checklista för rivningsplan. Exempel på kontrollplaner. Enkla byggnader · Enkla tillbyggnader · Utvändig ändring. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett Exempel på kontrollplaner Mindre tillbyggnad Word.

Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Kontrollansvarig . Namn Telefon .
Beijer bygg ole värmdö
Kontrollplan för enkelt fritidshus - Arvidsjaurs kommun

Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Kontrollansvarig .