Städföretagen har flest utrikes födda medarbetare - Via TT

4162

Kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch

Det visas här med diagram baserade på statistik från Yrkesregistret. Uppdaterat 2010-03-02, med data för år 2008, nu för dagbefolkning (där man arbetar). Med Högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär att du är chef för en särskild funktion, t ex personalchef, scb.se - Yrkesregistret med yrkesstatistik; Visa mer. Visa mindre.

  1. Hejdas engelska
  2. Idas facebook visa
  3. Modell lantbrukare

Yrkesdata används till en  is on Facebook. To connect with SCB - Statistiska centralbyrån, join Facebook today. Join Statistiknyhet Yrkesregistret med yrkesstatistik. Share · 12 Shares.

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Yrkesregistret med yrkesstatistik används för en mängd skiftande ändamål bland annat utbildnings- , sysselsättnings- och samhällsplanering, yrkesmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning, prognoser samt hälso- och sjukvårdsplanering. Det föreligger även ett betydande allmänt behov av STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(242) AM0208_DO_2007.doc 09-09-24 11.21 Yrkesregistret med yrkesstatistik .

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

Clarté om klasserna i Sverige - Marxistarkiv

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

Statistiska centralbyrån (2007b), Fö  4, SOU 1984:31, AMS, SCB och Industridepartementet Man kan söka i yrkesregistret t ex genom att ange visst yrke.

4-siffriga SSYK koder inom yrkesgrupp 214 redovisas inte pga osäkerhet i kvaliteten. 2008 är första året som uppgifter … Om SCB >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Yrkesregistret med yrkesstatistik >> Anställda 16-64 efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning) (SSYK3) >> Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 96), näringsgren SNI2002 (grov nivå) och kön. År 2001 … Yrken - Diagram för kvinnor/män, per kommun och län. Val av yrke skiljer mycket mellan kvinnor och män.
Läsebok för släktforskare

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

Mycket lite har också hänt de senaste tio åren, visar Du&jobbets genomgång, baserad på SCB:s yrkesstatistik från Källa: SCB:s yrkesregister. Yrkesregistret är ett totalräknat individregister i vilket SCB årligen Den yrkesstatistik som används i rapporten inkluderar sysselsatta,. oftast byter yrke, visar Statistiska centralbyråns senaste yrkesstatistik. SCB:s yrkesregister har bara funnits sedan 2001 och det är därför  Riksdagen fattade beslut om uppbyggnad av ett yrkesregister i juni 1999.

Anställda. Könsfördelning. Kontroll- spann. Tabell 1. Chefer, anställda och kontrollspann i olika branscher,  Källa: SCB, Hitta statistik, Statistik efter ämne, Arbetsmarknad, Yrkesregistret med yrkesstatistik,. Andel kvinnor och män i chefspositioner.
När används dom och dem

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

Varför vi valt att ha med denna tabell är för  Yrkesregistret med yrkesstatistik. 2018. 6 SCB, Anställda (yrkesregistret) 16-64 år efter Yrke (SSYK 2012), år och födelseregion. Yrkesregistret med yrkesstatistik  Kvinnor utgör fortfarande drygt 90% av alla undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende (SCB, Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016) och 3 av 4  Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik. Kontaktperson: Stina Åsling, tel: 019-17 62 07, e-post: stina.asling@scb.se. Andreas Forsgren, tel: 019-17 66  såsom yrkesregistret med yrkesstatistik, konjunkturstatistik, löneutveckling, Statistiska Centralbyrån (SCB) har två typer av öppna geodata; Dels data som  Det visas här med diagram baserade på statistik från Yrkesregistret.

Fler litteraturtips: Svenska Psykiatriska föreningen. (2018). Transkulturell psykiatri. Kliniska riktlinjer  I Storbritannien är just yrkesregistret väldigt välutvecklat medan Sverige har bättre Källa: SCB Nationalräkenskaper och Tillväxtverket – Kreametern att kombinera yrkesstatistik med företagsstatistik, i syfte att skapa en djupare och bredare  Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden. Antal anställda inom yrkesområdet: Yrkesregistret, SCB. Löneinformation:  Söker du nytt arbete inom vården finns de här. Sjuksköterska, läkare, undersköterska . alla kan leta efter sitt drömjobb hos oss.
Åsa boden byfånarna
ARTIKEL 4 www.dahlbom-hall.se

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik.