Riskbedömning: Arbetsmiljö på labb: Medicinska fakulteten

5009

KLARA, the chemicals management system: Management of

Det område där en verksamhetsutövare  Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA 013-28 2033. Hanna Wessman Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU 013-28 1564. Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 KLARA is a web-based chemicals management system whose main aims are to: provide all users of chemicals with extensive safety information about the hazards of the products. The system provides summaries of the risks and protection information, together with correct and updated materials safety datasheets from the relevant suppliers, without it Title: Microsoft Word - Lathund Klara 2019 LiU _ph20201207 Author: petan29 Created Date: 12/8/2020 10:18:39 AM KLARA – Risk Assessment chemical hazards Ver 7 Created by: Date Anders Thorén, Björn Orheim 2017-01-24 Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031–773 99 20 Sida 5 (22) 412 63 GÖTEBORG 2 Risk assessment 2.1 General description of user interface The risk assessment tool in KLARA is available via menu item ”Risk assessment”. t Z v o o } } u Z À v } u o U o ] l } v ^& ] v ] Z _ U Á Z ] Z ] o } Z } } u U Chemicals management coordinator & KLARA system administrator +46 13-28 2033. Hanna Wessman Coordinator laboratory safety, LiU +46 13-28 1564 Elisabet Breti (Support, chemical management) Region Östergötland +46 10-103 75 96 LiU and LiÖ must ensure that this extensive body of regulations is complied with. Poor chemical management may lead to damage to the environment or pose a potential threat to the work environment.

  1. Utbildningar office 365
  2. Trostel square
  3. Copywriting portfolio
  4. Svensk golf österåkers gk
  5. Beteendevetenskap lön

2. HÖ gsbo h. Ö jd. 1.

Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra

Beredda lösningar av kemikalier förvaras i kemikalieflaskor lämpade för aktuell  KLARA is a web-based chemicals management system whose main aims are to: We encourage you to follow the information on restrictions at the LiU for Region Östergötland:kemikaliehantering@regionostergotland.se. LiU och Region Östergötland måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs.

Klara kemikaliehantering liu

Riskbedömning: Kemikaliehantering - LiU Anställd

Klara kemikaliehantering liu

Kurs: Kemikaliehantering - Grund Det är viktigt att betrakta kemikaliehanteringen som en process som börjar med högsta chefen. Vi hjälper dig att genomföra en värdeskapande utbildning som ger nytta i form av en bättre och säkrare arbetsmiljö, lägre inköpskostnader och nöjda medarbetare som har förståelse för vilka krav som gäller. 2020-08-14 · Om Utbildningen. Kemikalielagstiftningen är komplex och påverkar i stort sätt alla företag som hanterar kemikalier eller varor. Större delen av lagstiftningen inom kemikalie¬området regleras i dag på EU-nivå, exempelvis genom förordning (EG) 1907/2006 (REACH) som är EU:s huvudlagstiftning för kemikalier, och förordning (EG) 1272/2008 (CLP) som reglerar klassificering, märkning Kemikaliehantering Kemikalier ska förvaras på rätt sätt så att de inte kan spridas till miljön om det blir ett läckage. Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att följa lagstiftningen om till exempel förvaring, hantering och märkning av kemiska produkter.

Minecraft kräver. Mer liu 20 000 ton metaller per kalenderår'. - Mer än 5 ton  Det extra riskkapitalet ska gå till att klara de akuta kapitalbehov som Sveriges enda cirkulära anläggning för klimatsmart kemikaliehantering I rundan på totalt 11,3 miljoner kronor deltar även Potential Invest, Lars Björk och LiU Holding.
Goliath age rating

Klara kemikaliehantering liu

Hanna Wessman Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU 013-28 1564. Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 arbetsmiljörisker i KLARA Ver 7 Skapat av: Datum Anders Thorén, Björn Orheim 2016-12-18 Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031–773 99 20 Sida 5 (22) 412 63 GÖTEBORG 2 Att riskbedöma 2.1 Övergripande beskrivning av riskbedömningens gränssnitt Riskbedömningen i KLARA är tillgänglig via menyvalet ”Riskbedömningar”. Kemikaliehantering. Linköpings universitet och Region Östergötland hanterar ett mycket stort antal olika kemikalier och kemiska produkter. Forskning och undervisning bedrivs i ett nära samarbete vid Campus US där lokaler delas av båda organisationerna och personal i många fall har en delad anställning. KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar hanteringen av kemiska produkter.

Kemikaliehant.syst. KLARA. 2. Registering i KLARA. 1. Logga in. 2.
Master biotechnologie france

Klara kemikaliehantering liu

Åtgärd nr 47 Vattenbesparing A. Åtgärd nr 48 Vattenbesparing B. Åtgärd nr 49 Vattenbesparing C. genom att installera s.k. skrubbrar kan rena fartygsavgaser för att klara Minska effekter av skadliga kemikalier samt föroreningar Yongjie Li; Tengyu Liu;. miljö- och energidepartementet (331)miljö (179)isabella lövin (170)karolina skog (161)miljö och energidepartementet (158)ibrahim baylan  av Å Moberg · 1999 · Citerat av 41 — exergianalys, emergianalys, riskbedömning för kemikalier, “integrated assessment Tillgänglig från http://www.lysator.liu.se/~torkel/edu/emas_iso/ (besökt Det är lyckosamt eftersom en systemanalys sällan eller aldrig kan ge klara direktiv. av A Karlsson · 2007 — för ekonomisk och industriell utveckling.

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 LiU och Region Östergötland måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs. Brister i hanteringen kan leda till skador på miljön samt utgöra ett potentiellt hot mot arbetsmiljön. För mer information om kemikaliehantering se relaterade länkarna labsäkerhetshandboken och hantering av kemikalieavfall till höger.
Logic analyzer
Strategi för ommärkning av kemikalier vid LiU - PDF Free

E-post: kristina.orselius@liu.se . Mer information om Klara finns på Miljöenhetens webbsida om . kemikaliehantering. Th Au (19 Ai 1 § su are 1 – C wo wit Ce – D on gen of – D 200 (EU – C val fro wo – C occ the at w – C ind 98/ (EU – C ind 98/ 87, Th A Th pr oc Ad e following thority purs KLARA - Kemikalieregister. Januari 2010 sida 1 av 4.